KDU-ČSL

Kandidáti do senátu

Renata Chmelová

Kandidátka koalice VLASTA do senátních voleb
v obvodu č. 22- Praha 10.

Zastupitelka Prahy 10, vedoucí projektu Arnika. Spoluzakladatelka a koordinátorka dvou občanských iniciativ: Koalice Trojmezí a Společně pro Desítku. Šest let aktivně zasahuje do veřejného dění v Praze 10. Specializuje se na územní plánování, na tvorbu strategických městských plánů a na zapojování veřejnosti do rozhodování.

„Svoji kandidaturu do Senátu ale chápu jako velkou příležitost pro Prahu 10. Jako senátorka toho pro vás můžu udělat ještě víc než jako zastupitelka – bez ohledu na to, kdo zrovna sedí ve vedení radnice. Nebudu senátorkou za Vás, ale pro Vás!“

Jaromíra Vítková

Kandidátka KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 49 – Blansko.

Politička, zastupitelka Jihomoravského kraje, místostarostka města Boskovice, inspektor ČIŽP.

Prosazuje poctivou, odpovědnou a vstřícnou politiku. Dlouhodobě podporuje občanská sdružení a spolky, zvláště ty, které pracují s dětmi a mládeží, rodinami s dětmi. Jejími prioritami jsou urychlení výstavby R43, účinná a přátelská pomoc mladým rodinám a seniorům, podpora programů obnovy a oprav kulturních, přírodních památek v regionech a obcích a posilování polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách.

Anna Hubáčková

Kandidátka KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 79 – Hodonín.

Politička, úřednice, zastupitelka a starostka obce Ratíškovice.

Věnuje se práci zejména v oblasti životního prostředí, díky tomu má zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy, z komunikace a spolupráce s obcemi a jejich rozvojem a bohaté zkušenosti z krizového řízení, kdy se jako místopředsedkyně Povodňové komise JMK podílela na odstraňování následků povodní a tvorbě návrhů protipovodňové ochrany.

Lumír Kantor

Kandidát KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodě č. 61- Olomouc.

Dětský lékař, soudní znalec a vysokoškolský pedagog, primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, skaut.

„Při svých jednáních s vrcholnými orgány jsem několikrát zjistil, že při prosazování věcí obecné potřeby je nutné proniknout za dveře, které jsou nepolitikům uzavřeny. Otevírání těchto dveří nebo i skupin občanské společnosti je povinností senátora. To je jedna z mnoha úloh, kterou chci v Senátu aktivně zastávat. Nebudu jen plnit své povinnosti, ale dělat svoji práci s potěšením a zodpovědně ke všem voličům. Služba lidem je můj život.“

Ladislav Kos

Kandidát s podporou KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodě č. 19- Praha 11.

Politik, podnikatel a technik-ekonom, zastupitel městské části Praha 11.

„Prosazuji efektivní a hospodárné využití veřejných financí, bráním zelené plochy před developerskou zástavbou a podporuji dokončení pražského silničního okruhu. Poctivou komunální práci přenesu na senátní úroveň. Budu prosazovat vyšší vymahatelnost práva a svobody projevu, zákony posilující zdravé prostředí pro obyvatele, prorodinnou politiku i kvalitní protikorupční zákony.“

Petr Orel

Společný kandidát KDU-ČSL a Strany zelených pro senátní volby
ve volebním obvodu č. 67- Nový Jičín.

Agronom, vedoucí záchranné stanice, komunální politik.

Již od středoškolských let se zabývá ochranou přírody a krajiny, problematikou ekologické výchovy a osvěty a životním prostředím obecně.
„Chtěl bych přispět k tomu, aby Novojičínský region byl ještě příjemnějším místem pro život, aby odtud neodcházeli mladí lidé. Z pozice zákonodárce pak participovat na takové legislativě, která nebude zatěžovat občany ani právnické osoby zbytečnou byrokracii. Moji snahou bude určitě ovlivňovat legislativu ve smyslu udržitelného rozvoje.“

Pavla Golasowská

Kandidátka KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 73 – Frýdek-Místek.

Politička, poslankyně, zastupitelka města Třince, bývalá vedoucí sociálních služeb ve Slezské diakonii.

„Jako Senátor chci být blíže vám, voličům, chci mít více času na naslouchání vašich potřeb zejména v oblasti rodinného života, rozvoje Beskydského regionu a také se chci přičinit o zlepšení kvality života nevyléčitelně nemocných. Tyto oblasti jsem si zvolila proto, že na jejich realizaci již intenzivně pracuji.“

Miluše Horská

Kandidátka s podporou KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 43- Pardubice.

Politička a vysokoškolská pedagožka, místopředsedkyně Senátu PČR.

Více než dvacet let působí v neziskovém sektoru a je ředitelkou pardubické školy Svítání pro děti se zdravotním postižením. Ve své funkci místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR se nechává inspirovat Svatou Anežkou Českou a chápe svou roli jako službu národu a dobré věci.

Šárka Jelínková

Kandidátka KDU-ČSL do senátních voleb
v obvodu č. 76 – Kroměříž.

Ředitelka Centra pro seniory Zahrada, zastupitelka města Bystřice pod Hostýnem.

Šárka Jelínková se dlouhodobě věnuje oblasti sociální politiky, na jejíž reformu se chce zaměřit. Zároveň by chtěla více využít potenciálu regionu pro ekonomický rozvoj, podporovat propojení odborných škol a zaměstnavatelů, zkvalitnit učňovské a odborné školství a zaměřit se na podporu místních malých a středních firem.

Michal Stehlík

Kandidát KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 52 – Jihlava.

Historik a slovakista, kurátor, bývalý děkan na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Chce do politiky vnést rozum, stavět se jasně proti vlně populismu, hájit hodnoty parlamentní demokracie. V Senátu se chce věnovat hlavně oblasti vzdělání, se kterou je celoživotně spojen.

„Jsem hrdý na svůj kraj, znám jeho minulost a chci se podílet na jeho budoucnosti.“

Petr Šilar

Kandidát KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 46- Ústí nad Orlicí.

Agronom, politik, senátor.

„Jsem venkovan, narodil jsem se na vesnici a za slámu v botách jsem se nikdy nestyděl. I můj vztah k politice je vždy měřen zájmy lidí žijících na venkově. Když si Petr Šilar něco myslí, tak to i říká. Když Petr Šilar něco podporuje, nepočítá, kolik výhod mu to přinese nebo sebere. Srdcem kandiduji za venkov a jeho občany, které mám rád a kvůli kterým mě veřejná práce baví.“

Stanislav Juránek

Kandidát KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 58- Brno město.

Politik, senátor, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

„Chci pokračovat ve své práci senátora, který pomáhá lidem a svému regionu. Využiji k tomu své zkušenosti z doby starostování a hejtmanování. Chci spolupracovat se starosty i zastupiteli obcí i městských částí, kteří řeší každodenní problémy svých obyvatel.“

Ilja Racek

Společný kandidát KDU-ČSL a Strany zelených pro senátní volby
v obvodu č. 70- Ostrava město

Režisér, politik a publicista. Nyní působí v zastupitelstvu města Ostravy, kde podporuje rozvoj kultury v moravskoslezské metropoli.

Jeho vlastní zkušenost s narozením postiženého dítěte ho nasměrovala k sociální oblasti, chce podporovat aktivity ke zlepšování životního prostředí jako podmínky pro důstojný a zdravý život obyvatel města a regionu.

Jitka Zikmundová

Kandidátka KDU-ČSL pro senátní volby
v obvodu č. 10 – Český Krumlov.

Politička a marketingová manažerka, radní města Český Krumlov.

„Aby region vzkvétal, potřebuje moderní dopravu, kvalitní vzdělání a dobré sousedské vztahy.“
Zásadní je pro Jitku Zikmundovou podpora žen, maminek, které chtějí skloubit pracovní kariéru s péčí o potomky a práce s mladými aktivními a nadanými lidmi.

Vítězslav Maláč

Kandidát KDU-ČSL do senátních voleb
v obvodu č. 64 – Bruntál

Lékař – chirurg, bývalý zastupitel města Krnov.

Vítězslav Maláč chce přispět k tomu, aby v naší politice pojmy jako etika a morálka nebyly jen prázdnými slovy. Věří, že slušnost a pravdivost lze do politiky navrátit a osobně cítí, že nestačí jen sedět a nadávat na poměry. V Senátu se hodlá orientovat na oblast zdravotnictví, ve které se celý život pohybuje a na propagaci a snahu o investice do regionu.

Chceme silné kraje.
Neslibujeme, co nemůžeme splnit. Ve volebním programu KDU-ČSL i kampani pro krajské volby 2016 se držíme regionálních témat a kompetencí. V každém kraji stavíme kandidáty, kteří svůj region dobře znají a nabízejí řešení místních problémů. I celostátní témata, které vám nyní představujeme, vycházejí z toho, co reálně lze na regionální úrovni zařídit.

Stejně jako na celostátní úrovni je i na té krajské naší hlavní prioritou podpora rodiny a výchovy dětí.
Ta se prolíná všemi dalšími prioritami, jimiž jsou školství, zdravotnictví, doprava a bezpečnost. Chci zejména zmínit jeden z našich slibů: pokud uspějeme a dostaneme se do vedení krajů, prosadíme povinnost nabízet zkrácené úvazky pro regionální úřady a jimi řízené organizace. Malá nabídka částečných úvazků je nejen problémem při výchově malých dětí, ale také brzdou ekonomického růstu. Kdo jiný by měl jít příkladem, než veřejná správa? Navíc takto zajistíme, že nabídka flexibilní práce bude rodičům dostupná v místech, kde žijí, nejen v Praze.

Tak, jako jsme snížili daně pracujícím rodičům a posílili rodinu, chceme i silné kraje, které budou dále pomáhat rodinám.
Pokud dostaneme důvěru, splníme je i v případě krajů. Tak, jako jsme snížili daně pracujícím rodičům, chceme i silné kraje, které budou dále pomáhat rodinám.

Tady je našich devět hlavních priorit pro krajské volby 2016:

Čas na práci, čas na rodinu,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Na úřadech a v městských firmách je možné vytvořit více menších úvazků, díky kterým budete moci lépe skloubit čas na rodinu a čas na práci.

Nikdy na suchu, nikdy pod vodou,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Velká sucha střídají nárazové srážky a hladina podzemních vod klesá. Vraťme se k opatřením, která umožní zadržet vodu v krajině.

Pomoc s péčí o blízké,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Důstojný život až do konce je pro nás zásadní prioritou. Podporujeme dostupnější pomoc všem, kteří pečují o své blízké.

Předcházet kriminalitě mladistvých,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Chceme sociálně-patologickému chování mladistvých předcházet, ne jen trestat následky. Důraz musíme klást na výchovu ve školách.

Školky tam, kde jsou děti,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Místa ve školce mají být tam, kde žijí děti. Proto je potřeba dočasně rozšířit školky ve větších městech, ale také pomoci malým školkám v malých obcích.

Lékaři a lékárny na dosah,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Zubařská pohotovost, lékárny a lékaři musí být pro občany dostupní v každém okrese.

Dopravit se pohodlně a jednoduše,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Lidé v kraji se potřebují dopravit z místa na místo snadno a rychle. Jeden lístek na celý kraj je jenom začátek.

Všechny obce v centru zájmu,
TO CHCE SILNÝ KRAJ.

Malé, odlehlé a špatně dostupné obce nesmíme hodit přes palubu. Naopak zaslouží si podporu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.

Perspektivní školy pro naše děti,
TO CHCE SILNÝ KRAJ

Vybrat správnou střední školu je pro mladé i jejich rodiče těžký úkol. Hlavním kritériem musí být nadání a zájem studenta. Kvalitní a perspektivní musí být všechny obory.

Naši lídři ve svých krajích skutečně žijí. Znají jeho problémy.

Jsou srostlí s krajem.

JIHOČESKÝ KRAJ

Mgr. Pavel Talíř

Starosta města Kaplice, krajský zastupitel

Kandiduje jako člen KDU-ČSL a starosta města Kaplice. Mezi nejpalčivější jihočeské problémy patří rychlá a kvalitní doprava, nedostatek technických profesí ve školství a neexistence dlouhodobé koncepce cestovního ruchu.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Mgr. Ivana Bartošová

Je lídryní „Koalice pro Plzeňský kraj“, kterou tvoří KDU-ČSL, Strana zelených a hnutí Nestranící. Hlavními tématy jsou podpora rodinné politiky a zavedení rodinných pasů, zlepšení dopravní obslužnosti s využitím hromadné dopravy, a také oblast školství s podporou perspektivních oborů. KDU-ČSL chce kromě technického vzdělávání zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání zemědělské a potravinářské.

ÚSTECKÝ KRAJ

PhDr. Michal Pehr, PhD.

Vědecký pracovník, historik a politolog, radní města Louny, krajský zastupitel.

V Ústeckém kraji kandidují členové KDU-ČSL na kandidátce „Jsme pro kraj 2016“, jejímiž společnými tématy jsou kultura, věda a vzdělávání v kraji, stejně jako modernizace a zpřístupnění zdravotnictví, podmínky pro podnikání v průmyslu i zemědělství, důraz na kvalitní životní prostředí, ale také pomoc potřebným.

LIBERECKÝ KRAJ

Mgr. Miloš Krčmář

Ředitel národního památkového ústavu v Liberci.

Hlavní témata v Libereckém kraji spatřuje KDU-ČSL ve zdravotnictví a sociální oblasti, konkrétně v dostupnosti základní zdravotní péče ve všech částech kraje, v optimalizaci středního školství na základě požadavků trhu práce, a také v dopravě. Důležitými tématy jsou také transparentnost ve financování kultury a sportu.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Ing. Vladimír Derner

Neuvolněný člen krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje – předseda kontrolního výboru a člen výboru sociálního a dopravního.

Jednou z hlavních priorit KDU-ČSL v kraji je výstavba náchodské nemocnice, vybudování dálnice do Polska, rekonstrukce silnic a stavby obchvatů. Dlouhodobou pozornost kraje si zaslouží rodiny a senioři.

VYSOČINA

Ing. Jaromír Kalina

Náměstek primátora pro majetek a informatiku.

Na Vysočině se KDU-ČSL zaměří na doplnění terénní péče kamenným hospicem, propojení různých typů dopravy, navýšení dotací pro malé obce, podporu částečných úvazků a na důležitou problematiku přirozeného zadržování vody. Chceme, aby se Vysočina stala významným centrem díky své výhodné poloze na mapě republiky.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Ing. Roman Celý, DiS.

Náměstek hejtmana.

Jako klíčovou Roman Celý vidí podporu rodin, vzdělávání dětí, zvyšování kvality života seniorů. Prioritami KDU-ČSL jsou bezpečný a soběstačný kraj, dobře nastavená rodinná politika, fungující doprava, zdravotnictví. Kraj nemůže fungovat bez úrodné krajiny nejen pro produkci kvalitních potravin.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Mgr. Ivo Slavotínek

Místostarosta města Velká Bystřice.

Ivo Slavotínek je lídrem společné kandidátky KDU-ČSL a Strany Zelených s názvem „Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty“. Klíčových témat je sedm: rozvoj venkova, regionální produkty, rodina, bezpeční seniorů, zaměstnanost absolventů, voda v krajině, učňovská stipendia.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Ředitel Diecézní charity Ostravsko-opavské a Charity ČR, viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů, člen EHSV.

Základními volebními tématy KDU-ČSL v kraji jsou podpora podnikání, zaměstnanosti a investic s vysokou přidanou hodnotou, bezpečnější ulice i kraj nebo víceleté financování sociálních služeb a navýšení dotací na jejich podporu na 120 milionů Kč.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Mgr. Josef Vacek

Ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP Praha 1

Kandiduje jako zástupce KDU-ČSL v „Koalici pro kraj“, která je společným projektem tří politických stran: KDU-ČSL, Strany zelených a SNK Evropských demokratů.

Koalice pro kraj prosazuje otevřený krajský úřad, přátelský k občanům a k řešení jejich problémů. Mezi kandidáty koalice jsou současní či bývalí starostové, místostarostové a radní; zkušení komunální politici a také lidé, kteří se úspěšně uplatnili ve svých civilních zaměstnáních.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Jiří Čunek

Senátor

Zlínský kraj klade důraz na přívětivost vůči rodinám, seniorům a všem svým potřebným občanům. Chce být regionem atraktivním nejenom pro turisty, ale také pro své obyvatelé, a to prostřednictvím ochrany ovzduší, nabídce kvalitní vody, nebo boje se suchem. Jedním z klíčových kroků k rozvoji regionu je nabídka kvalitního vzdělávání.

PARDUBICKÝ KRAJ

Ing. Roman Línek, MBA

Vicehejtman, 1. místopředseda české národní delegace v Evropském výboru regionů

Roman Línek je lídrem „Koalice pro Pardubický kraj“, kterou tvoří KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté a Nestranící.

Heslem letošních krajských voleb je: Hájíme naše zájmy, program charakterizuje vize-slušnost-zodpovědnost.

Prioritami „Koalice pro Pardubický kraj“ jsou podpora rodiny a seniorů, dobudování dálnice D35, rozvoj kvalitní zdravotní péče, zatraktivnění technických oborů na středních školách, a také zajištění bezpečnosti.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Olga Haláková

Starostka města Bečov nad Teplou; město mimo jiné zastupuje v předsednictvu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Euregio Egrensis, Nadace G. Agricoly Slavkovský les, Výbor Místní akční skupiny Kraj živých vod, Sdružení Slavkovský les.

Tématy KDU-ČSL pro letošní krajské volby je vzdělání s důrazem na všechny formy vzdělávání a ohodnocení pedagogů, zdravotnictví s podporou vzniku kamenných hospiců a rozvoje paliativní péče s celkovou dostupností zdravotní péče. V sociální oblasti se zaměříme na péči pro všechny ohrožené skupiny a vytvoříme kvalitní pravidla pro rozdělování finančních prostředků. V oblasti dopravy chceme dobudovat spojení kraje s Německem a Prahou, zprůhlednit rekonstrukce komunikací a zjednodušit systém veřejné dopravy. Zaměříme se na posílení přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem, podpoříme cestovní a lázeňský ruch a zpestříme kulturní nabídku v kraji.