Vstup do krajských muzeí, hradů a zámků zdarma

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

1. NÁMĚSTEK HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, ŘEDITEL CHARITY

Vystavíme krajské Alzheimer centrum

Bc. Jiří Navrátil, MBA

NÁMĚSTEK HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, MÍSTOSTAROSTA OBCE MOŘKOV

Tablet každému prvňáčkovi, podpoříme digitální technologie do škol

Ing. Vít Slováček

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

Budeme hledat strategického partnera pro společné provozování letiště Leoše Janáčka Ostrava

Marcel Sikora

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

foto Lukáš Curylo foto Jiří Navrátil foto Vít Slováček foto Marcel Sikora
šipka vlevo šipka vpravo


S čím jdeme do voleb?

S naším krajem jsme srostlí celý život. Proto jeho problémy nejen známe, ale také je spolu s vámi prožíváme a řešíme. V posledním volebním období jsme na kraji měli na starosti kulturu, památky a sociální služby. Kromě toho, že jsme zajistili významné investice do všech jmenovaných oblastí, dávali jsem i nový impulz k jejich dalšímu rozvoji. Začali jsme stavět, rekonstruovat a i díky úspěšnému čerpání evropských dotací dokončovat započaté investiční akce.

Palčivými problémy našeho kraje jsou stále nezaměstnanost, nedokončená dopravní infrastruktura, životní prostředí, restrukturalizace průmyslu, bezpečnost a avizovaný odklon od těžby uhlí. V následujících letech se také budeme muset vyrovnat s následky koronavirové pandemie - což jenom v roce 2021 bude pro náš kraj znamenat výpadek v příjmu 1,2 mld. Kč. Přesto jsme připraveni vytvořit prorůstový rozpočet, který bude napomáhat k oživení naší ekonomiky a k dalšímu rozvoji Moravskoslezského kraje.    


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, kandidát na hejtmana
Náš tým

1 - Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
46 let, Ostrava

1. náměstek hejtmana kraje, ředitel Charity

„Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to!“

Původním povoláním jsem učitel a vychovatel. Vystudoval jsem filozofickou fakultu Ostravské univerzity a Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1998 se angažuji v místní politice,  v regionální pak od roku 2008. Díky tomu, že jsem od roku 2007 ředitelem Charity, mám bohaté zkušenosti nejen z oblasti veřejné správy, ale i z neziskového sektoru. Život v našem kraji mi není lhostejný, i proto jsem  všem pracovním nabídkám  vedoucím k odchodu  z našeho kraje vždy řekl jasné ne.
Jsem regionální politik a pro tento kraj pracuji již dvanáctým rokem. Nikdy marně  neslibuji to, co nemůžu, či doopravdy nechci splnit. Nestavím vzdušné zámky, nenabízím populistická řešení, ani řešení, která nejsou v kompetenci krajů. Nejsem osobou bez historie a názoru, o čemž se můžete kdykoliv přesvědčit z veřejných zdrojů.(Můj Facebook, internetové stránky kraje či KDU-ČSL, noviny, televize, rádia). Zadejte do internetového vyhledávače mé jméno a přesvědčte se sami. Nabízím propojení politiky s realitou, odpovědi na vaše otázky, řešení problémů našeho kraje a odvahu a pracovitost navrch. 

2 - Bc. Jiří Navrátil, MBA
43 let, Mořkov

Náměstek hejtmana kraje, místostarosta obce Mořkov

„Chci dělat dobré věci pro lidi.“

Moravskoslezský kraj je pro mě srdcovka. Zde jsem se narodil, zde jsem studoval a zde se snažím v různých profesích být přínosem pro občany svého bydliště i celého kraje. V roce 2010 jsem byl zvolen místostarostou obce Mořkov a tuto pozici zastávám dodnes. Jsem přesvědčený, že komunální politika je základ pro to, aby člověk mohl vstoupit do politiky vyšší. 
V roce 2012 jsem se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje, kde jsem čtyři roky sbíral zkušenosti, abych se po volbách v roce 2016 mohl úspěšně ucházet o místo náměstka hejtmana. Od roku 2016, kdy jsme se stali součástí krajské koalice, jsem zároveň zodpovědný za agendu sociální oblasti. Letošní volby jsou pro mě i proto ve znamení vysvědčení. Po celé čtyři  roky jsem se snažil maximálně spolupracovat se všemi poskytovateli sociálních služeb na území kraje a v tom chci pokračovat i nadále., Komunikoval jsem s občany, kteří službu potřebovali, seniory, handicapovanými a jejich rodinnými příslušníky. Je pro mě také prioritou, aby co nejméně dětí vyrůstalo v dětských domovech. Proto budu vždy podporovat kampaň pro hledání pěstounů „Dejme dětem rodinu“. Za důležitou považuji také prevenci. Je nutností pomáhat i těm, kteří neměli v životě to štěstí a jejich život nějakým způsobem vybočil - ať jsou to lidé bez domova, drogově závislí. Do voleb jdu s tím, že nesmíme zapomínat na potřebné. A těm, kteří potřebným pomáhají, musíme zajistit financování i prostředí ke kvalitnímu poskytování služby.

3 - Ing. Vít Slováček
59 let, Český Těšín

Místostarosta města Český Těšín

„Moravskoslezský kraj – perspektivní, podnikatelský, přátelský, partnerský a prospěšný,“

Přestože jsem původním povoláním strojní a báňský inženýr,  posledních dvacet dva let se podílím na vedení Českého Těšína. Ať už v roli starosty či místostarosty – vždy jsem působil v barvách KDU-ČSL. Na srdci mi leží hlavně životní prostředí a zlepšení nedostatečného systému financování sociálních služeb. Jsem také iniciátorem několika úspěšných projektů přeshraniční česko-polské spolupráce. Do následujícího volebního období vcházím s vizí Moravskoslezského kraje, který je: 
Perspektivní – náš kraj má obrovský potenciál, který byl léta centrálními orgány zanedbáván. Využívali se jeho lidé a suroviny. Ukázali jsme, že Moravskoslezsko umíme vést dobře – poslední 4 roky jsou ve znamení nových výzev, projektů a proměn k lepšímu v mnoha odvětvích našeho života. Pojďme v tom pokračovat. 
Podnikatelský – solí našeho kraje byli vždy jeho lidé. Schopní, pracovití, skromní, cílevědomí. V této době jim musíme, jako krajská samospráva, v rámci rozvojových projektů ještě více pomáhat. 
Partnerský – potřebujeme schopné, manažerské řízení kraje. Politiky, kteří umí získávat finance na rozvoj z různých zdrojů. Zaměříme se na regionální a zahraniční spolupráce, čerpání dobrých vzorů a praxe, které jsou pro chod kraje nesmírně důležité.
Přátelský – kraj, který je otevřen lidem. Rodinám, jednotlivcům, potřebným, stejně jako investorům, sociálním službám, škole a neziskovým organizacím. 
Prospěšný – úřad, který bude co nejvíce efektivní a podnítí rozvoj celého našeho kraje.

4 - Marcel Sikora
32 let, Frýdek-Místek

Náměstek primátora Statutárního města Frýdek-Místek

„Náš region, můj domov.“

Po vystudování frýdeckého gymnázia jsem nastoupil do rodinné cestovní agentury, kterou spolu se svou matkou stále vlastním. Díky tomu jsem získal mnoho zkušeností, nejen v oblasti cestovního ruchu. Před šesti lety jsem se stal zastupitelem města Frýdku-Místku a zanedlouho i radním se zodpovědností za cestovní ruch a péči o památky. Od komunálních voleb v roce 2018 pracuji na postu náměstka primátora pro sociální oblast a péči o památky.
Ve Frýdku-Místku jsem doma. Proto pokud bych se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje, věřím, že by to byl přínos nejen pro naše město, ale i pro celý Frýdecko-Místecký region. Rád bych se zaměřil zejména na to, aby se zde všichni obyvatelé cítil dobře – senioři, rodiny s dětmi, ale i naši zdravotně znevýhodnění spoluobčané.  Jako náměstek primátora ve Frýdku-Místku mám na starosti právě sociální oblast a těší mě, že se za uplynulé období í podařilo zvýšit objem financí, které putovaly do domovů pro seniory, hospice či do denních stacionářů. A  to nejen na provoz těchto zařízení, ale i na investiční akce, které zvyšují úroveň kvality služeb pro jejich uživatele. Povedlo se nám také otevřít Centrum aktivních seniorů a spustit taxi službu pro seniory. Uvědomuji si ale, že v souvislosti se stárnutím populace potřebujeme také navýšit místa v zařízeních pro osoby s degenerativními mozkovými onemocněními jako je např. Alzheimerova nemoc. Proto bych se chtěl zasadit o výstavbu Alzheimer centra ve Frýdku-Místku.

5 - Ing. Michal Jedlička
39 let, Opava

Náměstek primátora Statutárního města Opavy

„Zdravější a čistější kraj.“

Nabízím své zkušenosti a čas pro  budování zdravého, čistého a krásného kraje.Jsem vystudovaný vodohospodář a aktivně se podílím na úspěšném chodu města Opavy, jednoho z nejméně znečištěných měst v kraji. V Opavě jsem si mimo jiné i splnil sen a spoluzaložil zde domov pro seniory. Rád cestuji a ještě radši se vracím k nám domů. Cestování mi přináší nové postřehy. Ty dobré se pak snažím uplatňovat v každodenním životě u nás v kraji.
Pro budoucnost kraje je důležité, aby životní prostředí, ve kterém žijeme, někdo hlídal a nedopustil jeho znečišťování. Pak zde budou žít zdravě a spokojeně všechny generace. Čistý vzduch, dostatek vody a efektivní nakládání s odpady jsou témata, která v blízké budoucnosti ovlivní všechny z nás a budou ovlivňovat kvalitu našeho každodenního bytí. Já se proto hlásím do služby a jako krajský zastupitel se zasadím o důslednou péči o naše životní prostředí. 

6 - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
65 let, Ostrava

Náměstek primátora Statutárního města Ostravy, předseda Rady Charity

„Jednou se i pro nás zastaví čas. Pak zůstane jen to, co jsme udělali pro druhé.“

Jsem vděčný za své životní profese, které mi otevřely prostor k vnímání potřeb lidí. Jako bývalý provozní technik v Bytostavu a ve Feroně, rozumím všem manuálně pracujícím. Jako autor i realizátor desítek projektů, zaměřených především na  potřeby seniorů, se dovedu vcítit do pocitu těch, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Jako zkušený komunální a regionální politik vím, jak je důležité kreativní myšlení, profesionalita v práci a umění stmelovat lidi pro dosažení úspěšného výsledku. A jako dobrovolník ve funkci předsedy Rady Charity se stále utvrzuji v přesvědčení, že život, který není službou, je k ničemu.  
Hodnoty, kterými se řídím, vycházejí z křesťanských kořenů Evropy i našeho národa. Nepodléhají módním trendům a lze je vyjádřit biblickým textem „miluj bližního svého jako sebe samého“. Snaha o jejich naplňování mě motivuje k profesnímu i osobnostnímu růstu a nedovolí mi stagnaci. Pro mě to znamená stále se vzdělávat, poctivě pracovat, vážit si druhých, pomáhat potřebným, nebýt lhostejný k jakékoliv nespravedlnosti, plnit dané sliby, být čestný a pravdivý, nevyhýbat se řešení problémů, umět se radovat i z maličkostí, které přináší každodenní život, a v neposlední řadě respektovat kulturu a tradice, které jsme zdědili po našich předcích.
Můj permanentní kontakt s našimi čtyřmi školou povinnými a studujícími dětmi i životní energie a elán bývalého skauta a sportovce, mě činí schopným skloubit své bohaté životní zkušenosti s vnímáním potřeb mladých lidí i všech generací. Politiku chápu jako službu a pomoc druhým, proto nabízím svoje síly a schopnosti pro dobro nás všech, kteří žijeme v Moravskoslezském kraji.

7 - Mgr. Monika Brzesková
43 let, Kravaře

Starostka města Kravaře

„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“

Jsem velký patriot a Hlučínsko je pro mě domovem. Nezlákal mě velký svět, zůstala jsem v rodných Kravařích, kde vychovávám své děti. Není mi lhostejné, co se v našem kraji děje. Nebojím se velkých výzev a s pečlivostí dokážu řešit malé věci. V životě se snažím hledat kompromis a rozumná řešení, protože jenom tak můžeme dosáhnout cílové pásky. Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu, obor Učitelství pro první stupeň. Životní cesta mě však zavedla úplně jinam. Díky titulu Miss jsem měla  možnost cestovat, poznávat různé kultury, získávat kontakty a cenné zkušenosti. Druhé volební období jsem starostkou města Kravaře a chci, aby má práce dávala smysl. Dneska už přesně vím, co je v životě důležité – rodina. „Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“ 

8 - Ing. Bohuslav Niemiec
38 let, Havířov

Náměstek primátora Statutárního města Havířova, středoškolský učitel

„Silný a sebevědomý kraj pro dobrý život našich dětí a vnoučat.“

Našim cílem je a musí být: člověk, rodina, lidská důstojnost, prospěch společnosti, naše vlast. Proto jsem šel do politiky, a proto mě politika baví. Jsem člověk spolupráce a konsenzu, nemám rád silná slova, ale vykonané činy. Jsem týmový hráč a rád a intenzivně budu pracovat na tom, aby se náš kraj dále posouval vpřed.
Protože tady jsem doma. Co si představím pod pojmem doma? Pro mě je to rodinný domek, sekání trávy, běhající děti. Dolní Suchá, malá dědinka, která je součástí velkého Havířova, Těšínské Slezsko se všemi svými krásami, Třinec mé rodiště. Je to také celý Moravskoslezský kraj s velkou Ostravou ale i malými malebnými vesničkami na Bruntálsku, Novojičínsku či Opavsku. Tady jsem prostě doma.
Není mi jedno, co se děje kolem mě, co s naším společným domovem. Baví mě sledovat překvapení lidí přijíždějících do Havířova, kteří jsou v údivu, že je to tak pěkné a zelené město. Stejně to platí i pro náš kraj. Proto se jako krajský zastupitel chci zasadit o jeho další rozkvět. 

9 - Ing. Jiří Carbol
61 let, Dobrá

Starosta obce Dobrá, senátor

„Žijeme v nádherném a rozmanitém kraji, chraňme ho!“

Moravskoslezský kraj se musí hlasitěji ozvat při rozdělování peněz z EU, protože útlum těžby uhlí bude mít pro náš kraj velké ekonomické dopady. Chci, abychom byli více slyšet.
Jako krajský zastupitel se chci zaměřit na zachování pracovních míst ohrožených celosvětovou pandemií koronaviru. Bude nutné znovu nastartovat ekonomiku a náš kraj v tom musí být aktivní. Proto už nyní prosazuji zákon o navýšení peněz pro obce a kraje, protože jsou mnohem lepším hospodářem než stát. 
Jsem předsedou krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství, kde se také připravují dotační programy na podporu hospodaření s vodou a řešení sucha. Hrozící nedostatek vody je velká výzva pro celý kraj, ale já jsem připraven na to, jej řešit. 
Původní profesí jsem stavař, a to mi pomáhá v posuzování různých investičních projektů. V komunální politice jsem získal cenné zkušenosti a rád je uplatním i při práci v krajském zastupitelstvu.   

10 - Ing. Dana Forišková, Ph.D.
64 let, Příbor

Ekonom, vysokoškolský pedagog

„Moravskoslezský kraj je tím správným místem pro Vaši rodinu.“

Povoláním jsem ekonom. Titul jsem získala na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde jsem následně obhájila i doktorát v oboru Finance. VŠB-TUO, Praktické zkušenosti jsem získávala v bankovnictví, při vyučování na vysoké škole a také ve státní správě, kde jsem působila dvě volební období ve funkci místostarostky města. 
Téměř celý svůj osobní i profesní život trávím v tomto rázovitém, ale krásném kraji. Protože rodinu považuji za nejdůležitější prostředí pro jedince, usiluji o praktickou podporu rodin nejen v kraji, ale také ve městě a obcích. Regionální političkou jsem již 12 let a během této doby jsem se vždy snažila v rámci rodinných politik prosazovat reálné podmínky, které jsou splnitelné, ekonomicky přínosné a zároveň přispívají ke zkvalitnění života rodin v našem regionu. Své názory a postoje prezentuji v časopisech, na Facebooku, při různých prezentacích a během setkávání s občany.
Nabízím propojení teoretických zkušeností s praktickými poznatky, zásadovost, píli a řešení problémů.

11 - Ing. Karel Siuda
44 let, Krnov

Projektant, krajský zastupitel

„Řešení palčivých témat místo planých slov, selfíček a lajků!“

Nabízím zkušenosti krajského zastupitele z Bruntálska a své profesní zkušenosti v oblasti stavebních investic, kde denně řeším nejen technické problémy, ale také problémy se státní správou, problematiku práva, obchodu, regionálního rozvoje a životního prostředí.
Pro přírodu je nezbytný přirozený oběh vody. Ekonomika potřebuje přirozený oběh zdrojů a hodnot. Sucho i povodně řešme obnovou přírodní krajiny, ne budováním přehrad. Ekonomiku postavme na principech cirkulačního hospodaření. Zapomeňme na velké investory. Prosperita regionu stojí na fungujících malých místních firmách. Zisk tak zůstane doma a bude tvořit nové místní hodnoty.
Chci kraj, který vytváří prostor pro samostatnou tvořivou práci místních lidí. 
Nechci kraj jako firmu, nebo jako dotační agenturu. 

Zobrazit další kandidáty ▼Skrýt další kandidáty ▲13 - Ing. Eva Šillerová
38 let, Havířov, Ekonomická ředitelka, interní auditorka

14 - Mgr. Petra Řezáčová
43 let, Hlučín, Místostarostka města Hlučína

15 - Martin Kleinwächter
36 let, Frýdek-Místek, Spoluvlastník tiskárny

16 - Bc. Věra Pražáková
58 let, Ostrava, Vedoucí pracovnice komplexní péče v Domově pokojného stáří sv. Václava

17 - Mgr. Marcel Jedelský
55 let, Slezské Rudoltice, Duchovní

18 - Ing. Václav Pomikálek, MBA
59 let, Studénka, Ředitel kovárny

19 - Ing. Jiří Hamrozi, Jablunkov
42 let, Starosta města Jablunkova

20 - Mgr. Pavlína Stankayová
41 let, Ostravice, Starostka obce Ostravice

21 - Ing. Petr Kudela, Ostrava
51 let, Zástupce ředitele televize NOE

22 - Mgr. Marcela Staňková, DiS., MBA
55 let, Rýmařov, Ředitelka ČCE střediska v Rýmařově

23 - Ing. Petr Baránek
60 let, Ludgeřovice, Člen Rady obce Ludgeřovice

24 - Ing. Dominik Jurčo
30 let, Havířov, IT pracovník

25 - Mgr. Zuzana Filipková Ph.D.
52 let, Chotěbuz, Ředitelka Slezské diakonie

26 - Jaroslav Perútka
56 let, Nový Jičín, Jednatel společnosti

27 - Ing. Miroslav Paul
56 let, Ostrava, Ředitel společnosti

28 - Bc. Andrea Matýsková
47 let, Bohuslavice, Místostarostka obce Bohuslavice, ředitelka neziskové organizace

29 - Bc. Tomáš Surovka
46 let, Krnov, Oblastní ředitel

30 - MUDr. Sylva Gistingerová
48 let, Pržno, Lékařka

31 - Mgr. Elene Vahalíková
38 let, Odry, Manažerka

32 - Mgr. Vladislav Szkandera
59 let, Orlová, Evangelický farář

33 - Mgr. Martin Šrubař
41 let, Vítkov, Místostarosta města Vítkov

34 - Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
70 let, Ostrava, Ředitel divadla

35 - Ing. Jaromír Krejčok,
54 let, Sedliště, Starosta obce Sedliště

36 - MVDr. Pavla Löwenthalová
50 let, Krnov, Soukromý zemědělec

37 - Mgr. Zita Kučová
49 let, Frenštát pod Radhoštěm, Učitelka ZŠ

38 - Mgr. Andrzej Szyja
41 let, Karviná, Ředitel ZŠ

39 - MUDr. Ivan Drábek
73 let, Opava, Lékař, psychiatr

40 - Mgr. Pavel Stuchlý
44 let, Ostrava, Středoškolský učitel

41 - Bc. Věra Golová
48 let, Čeladná, Místostarostka obce Čeladná

42 - Mgr. Jiří Adamec
42 let, Nový Jičín, Zástupce ředitele ZŠ Starý Jičín

43 - Ing. Jana Jílková
63 let, Bruntál, Daňová poradkyně

44 - Ing. Markéta Vyvlečková
34 let, Český Těšín, Projektová manažerka

45 - Ing. Eduard Dvorský
55 let, Ostrava, Místostarosta městského obvodu Ostrava-Svinov

46 - Tomáš Hájovský
56 let, Hlučín, Zahradník, OSVČ

47 - MUDr. Jaroslav Januška, PhD.
59 let, Ostrava, Intervenční kardiolog

48 - Stanislav Štefek, DiS.
31 let, Příbor, Vedoucí divize obnovy památek, Radní města Příbor

49 - Jana Chlebková
44 let, Vendryně, Knihovnice

50 - Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS.
34 let, Krnov, Sociální pracovnice občanské poradny

51 - Ing. Jaroslav Berger
62 let, Horní Lhota, Starosta obce Horní Lhota

52 - Ing. Jiří Spratek
41 let, Šenov, Manažer pro řízení rizik

53 - Markéta Nováčková, DiS.
41 let, Ostrava, Produkční, soukromý zemědělec

54 - Mgr. Kateřina Cubrová
43 let, Třinec, Školní asistentka

55 - MUDr. Hana Burianová
52 let, Bílovec, Kardioložka, internistka

56 - Ing. Tomáš Bařák
44 let, Stonava, Zástupce ředitele pro ekonomiku

57 - Jiří Kuna
46 let, Václavov u Bruntálu, Majitel autoopravny

58 - Jarmila Lišková
43 let, Paskov, OSVČ

59 - Robert Osmančík
41 let, Kozmice, OSVČ, Radní obce Kozmice

60 - Ing. Petr Jiříček
50 let, Klimkovice, IT specialista

61 - Ing. Michal Král
36 let, Vřesina, Projektový manažer

62 - Bohuslav Raszka, Vendryně, místostarosta Vendryně

63 - Ing. Ladislav Kubín
64 let, Slavkov, Místostarosta obce Slavkov

64 - Ing. Vladimír Tlach
46 let, Ostrava, Komerční vozmistr

65 - Petr Odlevák
46 let, Frýdlant nad Ostravicí, Vedoucí prodejny

66 - Ing. Jan Stejskal
50 let, Krnov, Ekonom

67 - Oldřich Šindler
45 let, Odry, Agronom

68 - Bc. Martin Hořínek
27 let, Hradec nad Moravicí, Koordinátor škol a horolezec

69 - Mgr. Ondřej Lamcha
27 let, Ostrava, Marketingový manažer

70 - Mgr. Veronika Enenkelová
27 let, Havířov, Učitelka


Skrýt další kandidáty ▲
Náš program

ikona ekonomika

Bezpečný domov i ulice

 • Zvýšení bezpečnosti v ulicích a malých obcích
 • Krizové řízení a integrovaný záchranný systém
ikona rodina

Prosperující region

 • Krajský úřad jako dobrý hospodář a otevřený partner bez rozdílů
 • Podpora podnikání a vzniku pracovních míst
ikona vlak

Dopravní dostupnost a infrastruktura

 • Dopravní dostupnost po celém kraji
 • Infrastruktura nejen pro řidiče
ikona strom

Fungující a kvalitní zdravotnictví

 • Dostupná a moderní péče o zdraví občanů kraje
ikona venkov

Kraj přívětivý rodinám, seniorům a potřebným občanům

 • Posílení prorodinné politiky kraje
 • Sociální politika
ikona kultura

Region podporující vzdělání

 • Pro dostupné vzdělání v našem kraji podpoříme:
 • Pro kvalitu vzdělání podpoříme:
 • Pro rozvoj mimoškolních aktivit a vzdělávání podpoříme:
ikona kultura

Životní prostředí

 • Čistá voda a boj proti suchu
 • Protipovodňová opatření
 • Kvalitní ovzduší a ochrana půdy a lesů
ikona kultura

Cestovní ruch & kultura

 • Podpora cestovního ruchu
 • Rozvoj kultury a kreativního průmyslu
 • ikona kultura

  Partner měst a venkova a sportu

  • Rozvoj obcí a měst
  • Rozvoj venkova a zemědělství
  • Podpora sportu
  ikona kultura

  Atraktivní region v Evropě a ve světě

  • Moravskoslezský kraj a EU
  • Zahraniční vztahy MS kraje


  Stáhnout kompletní program

  Kalendář


  MĚSÍC
  Videa

  V této sekci se již brzy můžete těšit na naše videa.
  Kontakty

  KONTAKTUJTE NÁS


  INFORMACE PRO DÁRCE

  Chcete - li nás podpořit, můžete zaslat finanční dar na transparentní účet číslo 2501710691/2010, SS (specifický symbol) 851, VS (variabilní symbol) datum narození

  Děkujeme všem sponzorům a dárcům!


  KRAJSKÁ TAJEMNICE


  Ivana Váňová, MBA
  +420 603 783 887
  kt.moravskoslezsky@kdu.cz
  www.kdu.cz
  http://ostrava.kdu.cz